Wijzigingen in 2024

Alle wijzigingen in 2024 op een rijtje!

Er zijn een aantal wijzigingen in 2024 met betrekking tot de woningmarkt, wij vertellen je er graag meer over in deze blog. 

🏡 De Omgevingswet is ingegaan 

Vanaf 1 januari 2024 zal de Omgevingswet van kracht zijn. Deze wet gaat over de ruimte waarin mensen wonen, werken en recreëren. De omgevingswet brengt verschillende wetten met betrekking tot de fysieke leefomgeving samen en moderniseert ze. Het betreft wet- en regelgeving met betrekking tot bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. In totaal zullen 26 wetten volledig of gedeeltelijk worden geïntegreerd in de Omgevingswet.

💶 De Woningwaardegrens stijgt naar €510.000 

Huizenkopers tussen de 18 en 35 jaar kunnen gebruik maken van de startersvrijstelling. Hiermee hoef je geen overdrachtsbelasting te betalen voor een woning. Een van de voorwaarden om hier gebruik van te kunnen maken is dat de koopsom de woningwaardegrens niet mag overstijgen. In 2023 was dat € 440.000,0. Voor het jaar 2024 geldt een hogere woningwaardegrens van € 510.000,-. 

🆙 De NHG-grens stijgt naar €435.000

In 2024 wordt de de NHG grens verhoogd naar € 435.000. Deze verhoging vergroot het bereik van de Nationale Hypotheek Garantie en zorgt ervoor dat een hypotheek met NHG toegankelijk blijft voor veel woningkopers. De NHG-grens zorgt er namelijk voor dat je een vangnet hebt als je door omstandigheden jouw hypotheek niet meer kunt betalen. 

Als je een hypotheek hebt waarbij aanvullende energiebesparende voorzieningen worden meegefinancierd, is de NHG-grenss 6% hoger, namelijk € 461.000. De provisie bij het afsluiten van een hypotheek met NHG blijft ook dit jaar 0,6% over het hypotheekbedrag. 

De Jubelton verdwijnt

De schenkingsvrijstelling, ookwel jubelton genoemd, wordt voor de eigen woning volledig afgeschaft. De reguliere eenmalige verhoogde vrijstelling voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar blijft wel bestaan. Dit is € 31.813. Voor dit bedrag geldt geen aanwendingsplicht meer en kan het dus ook gebruikt worden ten behoeve van een eigen woning. 

💰 Betaalbaarheidsgrens verhoogd naar €390.000 in 2024

Het kabinet wil tot en met 2030 981.000 woningen realiseren, waarvan twee derde betaalbaar. De betaalbaarheidsgrens is vooral van belang voor de nieuwbouwprogrammering. Deze wordt, in tegenstelling tot de afgelopen twee jaar, geïndexeerd volgens de consumentenprijsindex (CPI). De betaalbaarheidsgrens wordt hiermee verhoogd naar € 390.000. 

📈 Leennormen omhoog

Er komt meer leenruimte voor de koop van een energiezuinige woning, het verduurzamen van de eigen woning en voor alleenstaanden. De impact van de studielening op de maximale leenruimte voor oud-studenten zal ook veranderen. In 2024 wordt dit vastgesteld op basis van de actuele lasten van hun studielening. 

📉 Eigen bijdrage huurtoeslag omlaag

Om de stijging van armoede in het algemeen en armoede onder kinderen in het bijzonder te voorkomen wordt de eigen bijdrage van de huurtoeslag met ingang 2024 verlaagd met € 34,67 per maand.

Heb je vragen over een van deze wijzigingen? Neem gerust contact met ons op en wij helpen je verder.

Chat openen
Heb je een vraag?