Informatie
Molenpoort

Algemene informatie Molenpoort

Indien u besluit een appartement te kopen is het belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over de voorwaarden en procedures bij de koop van een appartement. Hieronder vind u informatie over Molenpoort.

Kosten Koper

De koopsom van het appartement en parkeerplaats zijn 'kosten koper.

Kosten Koper

Dit betekent dat u als koper de overdrachtsbelasting verschuldigd bent, ook de notariskosten voor de eigendomsoverdracht en de kadastrale kosten zijn voor rekening van u als koper.

Oplevering

De appartementen zijn inmiddels opgeleverd door de aannemer en zijn hierdoor op korte termijn te aanvaarden.

Oplevering

De appartementen zijn inmiddels opgeleverd door de aannemer en zijn hierdoor op korte termijn te aanvaarden.

Eigendomsoverdracht

De notaris regelt de formele eigendomsoverdracht.

Eigendomsoverdracht

Nadat u aan de financiële verplichtingen hebt voldaan, ondertekent u bij de notaris de akte van levering. In deze akte worden alle van toepassing zijnde rechten, lasten en beperkingen vastgelegd. De uiterste datum waarop de notariële akte getekend moet zijn (transportdatum), staat vermeld in de koopovereenkomst.

Huishoudelijk reglement

Dit reglement geldt voor alle eigenaren.

Huishoudelijk reglement

Als bewoner maakt u gebruik van de gezamenlijke ruimten, om het woongenot te waarborgen zal door de VVE een huishoudelijk reglement opgesteld worden.

Vereniging van eigenaars

Iedere woningeigenaar wordt bij de notariële eigendomsoverdracht automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars van het appartementencomplex.

Vereniging van Eigenaars

Deze vereniging, die wettelijk verplicht is, draagt zorg voor onder andere de verzekering en het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten. Door middel van stemrecht tijdens de periodieke vergadering heeft iedere eigenaar invloed op deze activiteit, welke bekostigd worden door betaling van servicekosten/bijdragen aan de Vereniging van Eigenaars. Er worden bestuursleden gekozen. Zij vormen het dagelijkse (financiële) bestuur van de vereniging.

Technische Omschrijving

Onderstaand een indicatieve opsomming van de wijze waarop de 7 stadswoningen worden opgeleverd. Waar nodig worden er mogelijk nog beperkte aanpassingen doorgevoerd echter onderstaande opsomming is representatief zo ook het afwerkingsniveau. Onderstaand tevens een opgave en voorbeelden van de te gebruiken materialen qua sanitair e.d. Montage van een keuken is optioneel – 5 modules van 60 cm – dan wel het verstrekken van een stelpost.

In de meterkast wordt een onderverdeling geplaatst waarop de door het nutsbedrijf te plaatsen meter wordt aangesloten. De aardingsvoorzieningen volgens de geldende eisen worden eveneens voorzien. Vanaf de onderverdeling is de volgende elektra-installatie voorzien . AANVRAAG LEVERING GECHIEDT DOOR CONSUMENT / KOPER.

Per woning wordt in de kruipruimte een leidingstelsel aangelegd voor de afvoer van vuilwater. Deze afvoerbuis wordt, onder dezelfde voorwaarden en in combinatie met de nutsdoorvoeren, door de
fundering geboord en eindigt op een halve meter uit de gevel. Naast de sparing door de fundering worden er tevens ter plaatse van de afvoeren sparingen door de begane grondvloer geboord. De volgende aansluitpunten worden voorzien :

 • Aansluiting in de spoelkast van de keuken (keuken optioneel of stelpost).
 • Aansluitingen in de wand van de badkamer t.b.v. een gemonteerde wastafelcombinatie.
 • Aansluiting t.b.v. de gemonteerde douchegoot in de badkamer.
 • Aansluiting t.b.v. het gemonteerde inbouwreservoir van in het toilet.
 • Aansluiting in de wand t.b.v. een gemonteerd fontein in het toilet.
 • Aansluiting met sifon t.b.v. de wasmachine in de berging.
 • Aansluiting met sifon t.b.v. het cv-toestel in de berging

Voor de beluchting van het riool wordt langs het inbouwreservoir de afvoerleiding verlengd tot boven het systeemplafond. Hier wordt voor de beluchting van het riool een binnenhuisbeluchter geplaatst

Ieder appartement wordt voorzien van een eigen nutsinvoer.

Vanuit de door het nutsbedrijf voorziene watermeter in de meterkast wordt een leidingstelsel aangelegd met de volgende aansluitingen:

 • Aansluiting in de berging als voedingsleiding voor het cv-toestel, inclusief een vulkraan met keerklep voor de cv-installatie.
 • Aansluiting in de berging voor de wasmachine, voorzien van beluchterkraan met keerklep
 • Aansluiting in het toilet t.b.v. een gemonteerd inbouwreservoir.
 • Aansluiting in het toilet t.b.v. een gemonteerde fonteincombinatie, voorzien van hoekstopkraan.
 • Muurplaatbeugel in de wand van de badkamer met gemonteerde douchemengkraan.
 • Aansluitingen in de badkamer t.b.v. een gemonteerde wastafelcombinatie, voorzien van hoekstopkraan.
 • Aansluiting in de spoelkast van de keuken, voorzien van filterstopkraan.

Voor warm water worden vanaf het cv-toestel de volgende aansluitingen voorzien

 • Aansluiting op de muurplaatbeugel voor de gemonteerde douchemengkraan.
 • 2 aansluitingen in de badkamer t.b.v. een gemonteerde wastafelcombinatie, voorzien van hoekstopkraan.
 • Aansluiting in de spoelkast van de keuken, voorzien van filterstopkraan

 Voor de verwarming van de woning wordt in de berging een HR cv-toestel geplaatst van het fabricaat Nefit, type Proline NXT CW3. Voor de luchttoevoer en rookgasafvoer wordt vóór het aanbrengen van de plafondconstructie een toe en afvoerleiding gemonteerd naar de achtergevel. In de achtergevel wordt sparing geboord waarin een geveldoorvoer voor het cv-toestel wordt opgenomen.

Het cv-toestel wordt middels de hiervoor benodigde appendages aangesloten op het leidingwerk voor koud – en warm water, de gasleiding en de afvoer. Voor de verwarming van de woning wordt in de gehele woning vloerverwarming als hoofdverwarming aangebracht. Uitgangspunt een systeem met tackerplaten. Deze platen worden aangebracht, vervolgens worden de vloerverwarmingsleidingen middels tackerclips op deze platen vastgezet. De leidingen worden aangesloten op een verdeler welke gemonteerd wordt in de berging bij het cv-toestel. De verdeler wordt door ons aangesloten op het cv-toestel.

Designradiator.
In de badkamer zal een witte handdoekradiator worden gemonteerd. Voor de aansturing van de cv-installatie wordt in de woonkamer een digitale ruimtethermostaat gemonteerd, in de slaapkamer komt een aparte naregeling/ thermostaat

Vanaf de door het nutsbedrijf voorziene gasmeter in de meterkast wordt een voedingsleiding gelegd naar het cv-toestel en een voedingsleiding naar het kooktoestel in de keuken. De aansluiting in de keuken wordt voorzien van een gascomfoorkraan. NB: elektrisch koken zal ook mogelijk zijn.

Voor de ventilatie wordt gebruik gemaakt van een systeem van natuurlijke toetreding en mechanische afzuiging. De toetreding wordt middels bouwkundige voorzieningen gerealiseerd. Voor de mechanische afzuiging wordt een afzuigunit geplaatst in de berging. Vanaf de unit wordt een uitblaasleiding boven het plafond langs naar de achtergevel gevoerd. In de achtergevel wordt een sparing geboord waarin een rvs bolrooster als uitblaasrooster wordt geplaatst. Voor het aansluiten van de afzuigpunten wordt eveneens een verzamelleiding boven het plafond gemonteerd.

Deze wordt aangesloten op de mv-unit in de berging volgende afzuigpunten worden voorzien:

 • 75 m3/uur in de keuken/woonkamer.
 • 25 m3/uur in de hobbyruimte.
 • 50 m3/uur in de badkamer.
 • 25 m3/uur in het toilet.
 • 21 m3/uur in de berging.

De afzuigpunten worden voorzien van kunststof witte afzuigventielen. Aansturing van de mv-unit vindt plaats middels een in de unit geïntegreerde CO2-sensor. Tevens wordt er een draadloze bediening meegeleverd voor gebruik in de badkamer. Uitvoering MV box Duco Silent o.g.w.

Afzuigkap model met recirculatie.
Bijkomend voordeel hierbij is dat er minder warmteverlies optreedt in de ruimte

Ten behoeve van het toilet en de badkamer wordt het volgende sanitair geleverd en gemonteerd:

 • Geberit inbouwreservoir in het toilet, met bijpassend bedienpaneel wit.
 • Wandclosetcombinatie keramisch wit Sphinx 300, inclusief softclose zitting met deksel
 • Fonteincombinatie keramisch wit Sphinx 300 basic, inclusief Grohe fonteinkraan en chroom sifon met muurbuis.
 • rvs afvoergoot in de douche.
 • Thermostatische douchemengkraan, Grohetherm 800 inclusief glijstangcombinatie met afneembare handsproeier.
 • Wastafelmeubel 900mm breed 1 bak met 2 kranen.
 • Spiegel gemonteerd met spiegelklemmen.

Montage van een keuken is optioneel – 5 modules van 60 cm – dan wel het verstrekken van een stelpost.

Chat openen
Heb je een vraag?