Privacybeleid

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 27-02-2024

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Privacyverklaring Daan Makelaars BV

U heeft te maken met Daan Makelaars. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij als NVM-makelaar omgaan met uw gegevens.

Welke gegevens worden door ons vastgelegd?

U verkoopt of verhuurt uw woning

Wanneer u Daan Makelaars inschakelt bij de verkoop of verhuur van uw woning, dan legt ons kantoor de volgende gegevens vast:

 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • de reden van verkoop of verhuur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
 • de datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop of te huur staat of heeft gestaan
 • de omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs of huurprijs, het bouwjaar,de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde
 • foto’s en video’s van de woning
 • de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht
 • wanneer de woning is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- ofverhuurprijs en de transactiedatum
  overige informatie die u aan ons verstrekt

U bent op zoek naar een andere woning

Wanneer u Daan Makelaars inschakelt bij de aankoop of huur van een woning, dan leggen wij de volgende gegevens vast:

 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen
 • gegevens over uw huidige woning zoals de koop- of huurprijs
 • de reden van koop of huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
 • uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
 • wanneer u een woning heeft gekocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de koop- of huurprijs en de transactiedatum
 • overige informatie die u aan ons verstrekt

U koopt of huurt een woning van iemand die gebruik maakt van de diensten van Daan Makelaars

Wanneer u een woning heeft gekocht of gehuurd en de verkoper of verhuurder heeft zich laten bijstaan door Daan Makelaars, dan kan ons kantoor de volgende gegevens vastleggen:

 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • gegevens over de woning die u heeft gekocht of gehuurd zoals het adres, kenmerken van de woning, de koop- of huurprijs en de transactiedatum
 • de reden van koop of huur
 • uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
 • gegevens over uw oude woning zoals de koop- of huurprijs
 • overige informatie die u aan ons verstrekt

Waar gebruikt Daan Makelaars uw gegevens voor?

U verkoopt of verhuurt uw woning of u bent op zoek naar een andere woning

Daan Makelaars gebruikt uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u hem heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

 • om uw woning bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op onze eigen website of in verkoopbrochures
 • om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (uw woning wordt alleen als referentiepand gebruikt)
 • voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
 • voor het toezenden van informatie over producten en diensten van ons kantoor; als u zich hiervoor wilt afmelden, dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen

U koopt of huurt een woning van iemand die gebruik maakt van de diensten van Daan Makelaars

Als makelaar van de verkoper of verhuurder gebruiken wij uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de koopovereenkomst toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

 • voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht
 • voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat de NVM-makelaar zijn dienstverleningkan verbeteren

NVM-uitwisselingssysteem
De systemen van Daan Makelaars zijn gekoppeld aan het landelijke uitwisselingssysteem van de NVM. Dit systeem bevat actuele informatie over alle woningen en andere onroerende zaken die bij NVM-makelaars en andere makelaars in verkoop of verhuur zijn gegeven. Alle NVM-makelaars zijn aangesloten op dit systeem. Hoe uw gegevens in het kader van het NVM-uitwisselingssysteem worden gebruikt kunt u hierna lezen.

Over de NVM
De NVM is de grootste Nederlandse vereniging voor makelaars en vastgoeddeskundigen. De NVM biedt ondersteuning aan de bij haar aangesloten makelaars en beheert het centrale uitwisselingssysteem waarmee NVM-makelaars onderling informatie kunnen delen over woningen en andere onroerende zaken. De NVM is gevestigd in Nieuwegein.

Welke gegevens worden door de NVM vastgelegd?
Via een automatische koppeling ontvangt de NVM een deel van de gegevens die door makelaars zijn vastgelegd. Dit betreft de gegevenscategorieën zoals hierboven omschreven, met uitzondering van uw naam of andere direct identificerende gegevens. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen in de systemen van het makelaarskantoor.

Waar gebruikt de NVM deze gegevens voor?
De gegevens worden door de NVM gebruikt in het kader van het beheer en onderhoud van het uitwisselingssysteem. De NVM gebruikt de gegevens ook voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld in het kader van de presentatie van de kwartaalcijfers over de woningmarkt in Nederland.

Toegang tot gegevens
NVM-makelaars hebben toegang tot het landelijke uitwisselingssysteem in het kader van hun dienstverlening, waaronder de aankoop en verkoop van woningen en het verrichten van taxaties en waardebepalingen. Medewerkers van de NVM hebben toegang tot het systeem in het kader van hun dagelijkse werkzaamheden. De NVM verstrekt bepaalde gegevens uit het landelijke uitwisselingssysteem aan geselecteerde derden, waaronder aan:

 • taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen
 • validatie-instituten, voor het controleren van taxatierapporten
 • gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes
 • het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, voor onderzoek naar de woningmarkt
 • universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden
 • niet-NVM makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, vooronderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio)

Genoemde partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de genoemde doeleinden en waar mogelijk worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt. De NVM heeft contractuele en technische maatregelen genomen om dit te waarborgen.

Beveiliging en bewaartermijn
Daan Makelaars en de NVM zullen er voor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Inzage, correctie en verwijdering
Aangezien de NVM geen namen of andere direct identificerende gegevens verwerkt, dient u uw verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens te richten aan Daan Makelaars, onder vermelding van uw naam en adres. Daan Makelaars zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal ons kantoor de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Vragen?
Daan Makelaars en de NVM nemen uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons kantoor:

Daan Makelaars B.V.
Grotestraat 10
7461 KG RIJSSEN
T (0548) 72 20 44
E [email protected]

Klachten?
Mocht u er met ons kantoor niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met de klachtencoördinator van de NVM via: [email protected]. In die situatie zal ook de NVM Functionaris voor de Gegevensverwerking zich over de klacht buigen.

Wwft | De makelaar als poortwachter
Het is u wellicht opgevallen dat wij sinds kort veel vragen stellen. Dit komt doordat de overheid sinds 25 juli 2018 makelaars (eerder waren het vooral banken) de rol van poortwachter heeft gegeven. Voor u en ons heeft dit de nodige veranderingen en verantwoordelijkheden meegebracht.

Waarom vragen wij wat we vragen?
Op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moeten wij al onze klanten identificeren en en die identiteit verifiëren, dus ook die van u. Kortom: wij moeten weten met wie wij zaken doen.

Naast het identificeren en verifiëren brengen wij in kaart waar u woont, maar waarom? Dit alles heeft te maken met het feit dat er landen zijn met een verhoogd risico op witwassen en/of financiering van terrorisme. Daarom doen wij dus onderzoek naar waar u woont en leggen dit vast.

Waarom wordt er gevraagd naar de herkomst van gelden?
We zijn er dan nog niet, want hoe gaat u de aankoop financieren? Waar komt het geld vandaan? Zo’n vraag zorgt wellicht voor onbegrip bij u, maar helaas zijn wij het verplicht om te achterhalen wat de herkomst is van het geld waarmee u uw aankoop gaat financieren. Waarom? Omdat we van de wetgever moeten vaststellen dat u met uw aankoop geen geld wilt witwassen.

Als we dit in kaart hebben gebracht voldoen wij aan onze verplichting vanuit de Wwft om een cliëntenonderzoek te doen voordat wij een aan- of verkoop laten plaatsvinden.

MOT
Wij zijn ook verplicht een melding te doen bij de FIU (Financial Intelligence Unit) Nederland, als we een vermoeden hebben van een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie. Bijvoorbeeld als we geen reële verklaring van u krijgen over de herkomst van de gelden.

Wij begrijpen dat het cliëntenonderzoek om privacygevoelige informatie vraagt, vanuit wet- en regelgeving is dit vastgelegd en makelaars moeten hieraan voldoen. Het verzoek om deze informatie is niet in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Cookiestatement Daan Makelaars

Laatst herzien: 09-04-2021
Informatie over cookies en gegevensverzameling door derde partijen

Daan Makelaars maakt op de website www.daanmakelaars.nl gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee je de website bezoekt zoals een computer, smartphone of tablet. Waar gesproken wordt over ‘cookies’, worden ook vergelijkbare technieken bedoeld.

Cookies maken het mogelijk om je webbrowser te herkennen. Op die manier werkt de website beter, wordt inzicht verkregen in het bezoekersgedrag van de website en kunnen andere partijen inzicht krijgen in jouw surfgedrag zodat zij gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen over meerdere websites en niet-relevante advertenties weg kunnen laten.

Welke cookies zijn er?

Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten cookies:

 • Noodzakelijke cookies:
  Deze helpen de website bruikbaar te maken door basisfuncties zoals pagina-navigatie en toegang tot beveiligde gedeeltes van de website in te schakelen. De website kan niet goed functioneren zonder deze cookies.
 • Statistische cookies:
  Deze helpen website eigenaren te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken door anonieme data te verzamelen en te rapporteren.
 • Marketing cookies:
  Deze worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites bij te houden. Het is de bedoeling advertenties weer te geven die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller zijn voor uitgevers en externe adverteerders.

Er wordt gebruik gemaakt van zowel sessie-cookies (vervallen wanneer de webbrowser wordt afgesloten) en blijvende cookies (blijven op je apparaat tenzij deze worden gewist). Klik hier voor een overzicht van de cookies waar Daan Makelaars op de website www.daanmakelaars.nl gebruik van maakt.

Aanpassing van cookiestatement

Dit statement kan tussentijds worden aangepast, bijvoorbeeld omdat de website of de regels voor cookies veranderen. Als er wijzigingen worden aangebracht in dit document, kan je aan de datum bovenaan het document zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is. De nieuwe cookieverklaring wordt van kracht op het moment van publicatie. Indien je niet instemt met de aangepaste verklaring, dien je je voorkeuren te wijzigen of te overwegen om de website www.daanmakelaars.nl niet langer te gebruiken.

Meer informatie

Heb je vragen, verzoeken of klachten over deze cookiestatement? Of wil je bijvoorbeeld een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen? Mail dan naar [email protected]

Heeft u nog vragen? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen op telefoonnummer 0548-722044.

Chat openen
Heb je een vraag?